PERHATIAN KEPADA PELAJAR SENIOR:
>> Kepada pelajar senior yang masih belum membuat pendaftaran online (lapordiri HEP dan daftar kursus), tempoh pendaftaran online bagi pelajar senior dilanjutkan sehingga 30 Jun 2016.
>> Sila rujuk Arahan Lapor Diri Pelajar Senior Sesi Jun 2016 di Portal Rasmi Politeknik Port Dickson www.polipd.edu.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Harap maklum.
  Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  


MAKLUMAN:
Sekiranya pelajar lupa katalaluan, sila berhubung dengan Penasihat Akademik.
© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan