PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR:
>> Sila isikan Penilaian Keberkesanan Penasihat Akademik di modul iPAD sebelum sesi JUN 2016 berakhir (sebelum 22/10/2016).
PERHATIAN KEPADA PELAJAR SENIOR SESI DISEMBER 2016 (AKAN DATANG):
>> Sila rujuk Arahan Lapor Diri Pelajar Senior Sesi Disember 2016 di Portal Rasmi Politeknik Port Dickson SILA KLIK DISINI untuk mendapatkan maklumat lanjut.
  Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  


MAKLUMAN:
Sekiranya pelajar lupa katalaluan, sila berhubung dengan Penasihat Akademik.
© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan