PERHATIAN KEPADA PELAJAR SENIOR
 
A) PELAJAR SENIOR BIASA
Setelah 48 jam lengkap membuat bayaran yuran, pelajar perlu mendaftar pengajian online di Modul iHelp terlebih dahulu. Seterusnya, membuat pendaftaran kursus online di Modul iDaftar SPMP.
 
B) PELAJAR SENIOR LATIHAN INDUSTRI (LI)
 • TIDAK PERLU membuat sebarang pembayaran yuran atau pendaftaran online di Modul iHelp/iDaftar SPMP.
 • UPLI akan mengemaskini status pelajar daripada TIDAK LAPOR DIRI kepada AKTIF LATIHAN INDUSTRI di dalam SPMP.

 •   Selamat Datang :
    No.KP :
    Katalaluan / No. Pend :  


  MAKLUMAN:
  Sekiranya pelajar lupa katalaluan, sila berhubung dengan Penasihat Akademik.
  © Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan